USŁUGI

Spedycja Morska

 • Transport morski ładunków całokontenerowych (FCL), drobnicowych (LCL), konsolidacyjnych, masowych, ponadgabarytowych w relacjach międzykontynentalnych oraz w serwisach krótkiego zasięgu (pomiędzy portami europejskimi),
 • odbiór przesyłek i kontenerów morskich od nadawcy – aranżujemy fracht oceaniczny, obsługę portową, dostarczamy przesyłki do finalnego odbiorcy (door-to-door),
 • doradztwo oraz realizacja czynności mających na celu prawidłowy załadunek i zabezpieczenie ładunku na czas transportu, w tym także ładunków niestandardowych i ponadgabarytowych,
 • zapewniamy obsługę celną i dokumentacyjną w kraju nadania oraz w kraju docelowym,
 • dobieramy optymalną trasę przewozów i przewoźników, zapewniamy sprawne bukowanie miejsc na statkach oceanicznych i dowozowych,
 • zapewniamy doradztwo ubezpieczeniowe i handlowe,
 • gwarantujemy szybki, bezpieczny, solidny a przede wszystkim profesjonalny serwis.

Usługi dodatkowe

 • Obsługa celna w imporcie i eksporcie, w tym także możliwość odpraw w procedurze uproszczonej,
 • magazynowanie,
 • przeładunki,
 • profesjonalne usługi sztauerskie,
 • fumigacja,
 • specjalistyczne opakowania transportowe.

Spedycja drogowa

 • Transport w relacjach eksportowych i importowych, w systemie door-to-door w oparciu o renomowanych podwykonawców do/z dowolnego miejsca w Europie,
 • transport międzynarodowy oraz krajowy,
 • przesyłki całopojazdowe (FTL), częściowe (LTL), ponadgabaryty,
 • obsługa celna,
 • profesjonalne doradztwo.

Spedycja lotnicza

 • Przeloty ładunków w relacjach eksportowych i importowych,
 • kompleksowa obsługa ładunków w systemie door-to-door w oparciu o renomowane linie lotnicze do/z dowolnego miejsca na świecie,
 • wiele wariantów cenowych oferowanych usług,
 • obsługę celną dla transportu lotniczego na lotniskach w Polsce i Unii Europejskiej,
 • ubezpieczenie w zakresie all risk,
 • profesjonalne doradztwo.

Spedycja Morska

 • Transport morski ładunków całokontenerowych (FCL), drobnicowych (LCL), konsolidacyjnych, masowych, ponadgabarytowych w relacjach międzykontynentalnych oraz w serwisach krótkiego zasięgu (pomiędzy portami europejskimi),
 • odbiór przesyłek i kontenerów morskich od nadawcy – aranżujemy fracht oceaniczny, obsługę portową, dostarczamy przesyłki do finalnego odbiorcy (door-to-door),
 • doradztwo oraz realizacja czynności mających na celu prawidłowy załadunek i zabezpieczenie ładunku na czas transportu, w tym także ładunków niestandardowych i ponadgabarytowych,
 • zapewniamy obsługę celną i dokumentacyjną w kraju nadania oraz w kraju docelowym,
 • dobieramy optymalną trasę przewozów i przewoźników, zapewniamy sprawne bukowanie miejsc na statkach oceanicznych i dowozowych,
 • zapewniamy doradztwo ubezpieczeniowe i handlowe,
 • gwarantujemy szybki, bezpieczny, solidny a przede wszystkim profesjonalny serwis.

Spedycja drogowa

 • Transport w relacjach eksportowych i importowych, w systemie door-to-door w oparciu o renomowanych podwykonawców do/z dowolnego miejsca w Europie,
 • transport międzynarodowy oraz krajowy,
 • przesyłki całopojazdowe (FTL), częściowe (LTL), ponadgabaryty,
 • obsługa celna,
 • profesjonalne doradztwo.

Spedycja lotnicza

 • Przeloty ładunków w relacjach eksportowych i importowych,
 • kompleksowa obsługa ładunków w systemie door-to-door w oparciu o renomowane linie lotnicze do/z dowolnego miejsca na świecie,
 • wiele wariantów cenowych oferowanych usług,
 • obsługę celną dla transportu lotniczego na lotniskach w Polsce i Unii Europejskiej,
 • ubezpieczenie w zakresie all risk,
 • profesjonalne doradztwo.

Usługi dodatkowe

 • Obsługa celna w imporcie i eksporcie, w tym także możliwość odpraw w procedurze uproszczonej,
 • magazynowanie,
 • przeładunki,
 • profesjonalne usługi sztauerskie,
 • fumigacja,
 • specjalistyczne opakowania transportowe.

ul. Ogrodowa 65/5, 00-876 Warszawa

biuro@gds-poland.pl

+48 22 730 68 75

GDS Green Delta Shipping Polska Sp. z o.o. Sp. k.
REGON 369065031
NIP 5223109015
KRS 0000337008, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.