KONTAKT

Dane kontaktowe

Dane Rejestrowe:

GDS Green Delta Shipping Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Ogrodowa 65/5, 00-876 Warszawa

KRS 0000337008, REGON 369065031, NIP 5223109015

Biuro w Pruszkowie:

ul. Sienkiewicza 5, 05-800 Pruszków

tel: +48 22 730 68 75

Biuro w Katowicach:

ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice

Wyślij wiadomość

ul. Ogrodowa 65/5, 00-876 Warszawa

biuro@gds-poland.pl

+48 22 730 68 75

GDS Green Delta Shipping Polska Sp. z o.o. Sp. k.
REGON 369065031
NIP 5223109015
KRS 0000337008, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.