Kolejna odsłona konsolidacji na rynku kontenerowym

Jak donosi internetowy portal Gospodarka Morska francuski gigant kontenerowy CMA CGM przejmie Containerships, fińskiego armatora specjalizującego się w rynku wewnątrz-europejskim.
Umowa musi zostać jeszcze zatwierdzona przez odpowiednie instytucje, więc do jej ostatecznego zamknięcia dojdzie za 3-6 miesiące. Przejęta przez CMA CGM sieć logistyczna poszerzy ofertę francuskiego armatora na rynku północnoeuropejskim i śródziemnomorskim.
Przejęcie Containership jest kontynuacją polityki armatora, który posiada już swoje udziały także na wewnętrznych rynkach w Azji, Oceanii i Europie i ma na celu zagęszczenie sieci połączeń regionalnych całej grupy CMA CGM.

Źródło: www.gosppodarkamorska.pl